AGB

§ 1 მოქმედება მეწარმეების მიმართ და ტერმინების განმარტება

(1) შემდეგი წესები და პირობები ვრცელდება ჩვენთან და მომხმარებელთან ყველა მიწოდებაზე ბრძანებით მოქმედი ვერსიით.

მომხმარებელი არის ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომელიც დადებს იურიდიულ გარიგებას მიზნებისათვის, რაც დიდწილად არ შეიძლება მიეკუთვნებოდეს მათ კომერციულ ან დამოუკიდებელ პროფესიულ საქმიანობას (§ 13 BGB).

 

2 ხელშეკრულების შექმნა, ხელშეკრულების ტექსტის შენახვა

(1) შემდეგი წესები ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით ვრცელდება შეკვეთებზე ჩვენი ინტერნეტ მაღაზიის საშუალებით https://globalmotoparts.com/

(2) იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების დადების ძალაში


GMP - GlobalMotoParts
Paul Reimann & Niklas Priddat GbR 
გლეუერ ჩაუსი 19
14959 ტრებინი (OT Glau)

 

შესახებ.

(3) ჩვენი ინტერნეტ მაღაზიაში საქონლის პრეზენტაცია არ წარმოადგენს იურიდიულ სავალდებულო ხელშეკრულების შეთავაზებას ჩვენს ნაწილში, მაგრამ მხოლოდ სავალდებულო მოთხოვნაა მომხმარებლისათვის საქონლის შეკვეთის თაობაზე. სასურველი პროდუქტის შეკვეთის მიხედვით, მომხმარებელს შესთავაზებს სავალდებულო შეთავაზებას შესყიდვის ხელშეკრულების დადება.

(4) ჩვენს ინტერნეტ მაღაზიაში წესრიგის მიღების შემდეგ, შემდეგი წესები ვრცელდება: მომხმარებელი შეესაბამება სავალდებულო ხელშეკრულების შეთავაზებას ჩვენი ინტერნეტ მაღაზიაში გათვალისწინებული შეკვეთის წესის წარმატებით შესრულებით.

შეკვეთა მზადდება შემდეგი ნაბიჯებით:

1) სასურველი საქონლის შერჩევა
2) დაადასტურეთ ღილაკზე "კალათის დამატება"
3) შეამოწმეთ დეტალები სავაჭრო კალათაში
4) ღილაკზე "შეამოწმეთ"
5) ონლაინ მაღაზიაში რეგისტრაცია რეგისტრაციის შემდეგ და რეგისტრაციის დეტალების (ელ.ფოსტის მისამართი და პაროლი) ჩასმა.
6) გადაზიდვის მეთოდის შერჩევა
7) გადახდის მეთოდის შერჩევა
8) Recheck ან შეასწოროს შესაბამისი შეყვანილი მონაცემები.
9) შეკვეთის გაგზავნის აკრძალვა ღილაკზე "შეკვეთა ხარჯებით" ან "ყიდვით".

სამომხმარებლო შეგიძლიათ მიიღოთ სანამ სავალდებულო გაგზავნის მიზნით დაჭერით "უკან" ღილაკის შეიცავს გამოიყენება საკუთარი ინტერნეტ ბრაუზერი გააკონტროლოს მისი ინფორმაცია დაბრუნება ნახვა რომლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მომხმარებელს აღმოჩენილი და სწორი შეცდომები ან დახურეთ ინტერნეტ ბრაუზერი იმისათვის, რომ გააუქმოს ბრძანება პროცესი. ჩვენ ვაღიარებთ მიღების მიზნით პირდაპირ მეშვეობით ავტომატურად გენერირებული ელ-ფოსტა ( "დაალაგე დამტკიცების შესახებ"). ამით ჩვენ ვიღებთ თქვენს შეთავაზებას.

(5) შეკვეთის შესახებ ხელშეკრულების ტექსტის შენახვა ჩვენი ინტერნეტ მაღაზიის საშუალებით: ჩვენ ვიღებთ საკონტრაქტო ტექსტს და თქვენ გამოგიგზავნით შეკვეთის მონაცემებსა და ჩვენს პირობებსა და პირობებს ელ.ფოსტით. ასევე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ვადები და პირობები ნებისმიერ დროს https://globalmotoparts.com/policies/terms-of-service ნახე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ თქვენი წარსული შეკვეთები ჩვენს მომხმარებელთა არეალში "ანგარიშში შესვლა" - "ჩემი შეკვეთები" განყოფილებაში.

 

§ 3 ფასი, ტრანსპორტირების საფასური, გადახდის, თარიღის შესაბამისად

(1) ნაჩვენები ფასები შეიცავს დამატებული ღირებულების გადასახადის წესს და სხვა ფასების კომპონენტებს. ასევე არის ტრანსპორტირების ნებისმიერი ღირებულება.

(2) მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა გადაიხადოს წინასწარ, PayPal, საკრედიტო ბარათი (Visa, Mastercard, American Express).

(3) თუ მომხმარებელმა წინასწარ შეარჩია გადახდა, იგი ვალდებულებას იღებს გადაიხადოს შესყიდვის ფასი ხელშეკრულების დადებისთანავე.

 

4 მშობიარობა

(1) თუ პროდუქტის აღწერილობაში სხვა რამ არ არის ნათქვამი, ყველა პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ, მზად არის დაუყოვნებლივ გაგზავნისთვის. მშობიარობა ხდება უახლესი 5 სამუშაო დღის განმავლობაში. წინასწარ გადახდის შემთხვევაში, მიტანის ვადა იწყება გადახდის დღის დავალების გაგზავნის დღიდან, ბანკისათვის, რომელიც პასუხისმგებელია გადარიცხვისთვის და, გადახდის ყველა სხვა მეთოდისთვის, ხელშეკრულების გაფორმების დღეს. თუ ვადა შაბათს, კვირას ან სახალხო დღესასწაულზე მიდის ადგილზე, ვადა მთავრდება შემდეგ სამუშაო დღეს.

(2) შემთხვევითი ზარალის და გაყიდული ნივთის შემთხვევითი გაუარესების რისკი მყიდველს გადაეცემა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ნივთს მყიდველს გადასცემს.

 

§ 5 წოდების შენარჩუნება

ჩვენ ვიტოვებთ საქონლის მფლობელობას შესყიდვის ფასის სრული გადახდის გარეშე.

 

§ 6 მომხმარებელზე, როგორც მომხმარებელზე გაყვანის უფლება:

მომხმარებელთა უფლება აქვს გაყვანის უფლება შემდეგი პირობების შესაბამისად, რომლის დროსაც მომხმარებელი ფიზიკური პირია, რომელიც დაასრულებს სამართლებრივ გარიგებას იმ მიზნებისთვის, რომლებიც ძირითადად კომერციულ და თვითდასაქმებულები არიან:

 

(1) გაუქმების პოლიტიკა

თქვენ გაქვთ უფლება, რომ გაიყვანოს თოთხმეტი დღის ვადაში მიზეზის დასახელების გარეშე ამ ხელშეკრულების.

გაუქმების ვადა არის თოთხმეტი დღე იმ დღიდან, როდესაც თქვენ ან თქვენს მიერ დასახელებულ მესამე პირს, რომელიც არ არის გადამზიდავი, დაეუფლეთ საქონელს.

გაუქმების უფლების განხორციელების მიზნით, თქვენ უნდა დაგვიკავშირდეთ

GMP - GlobalMotoParts

Paul Reimann & Niklas Priddat GbR 
გლეუერ ჩაუსი 19
14959 ტრებინი (OT Glau)

ელ.ფოსტა: support@globalmotoparts.com 

მკაფიო განცხადების საშუალებით (მაგ. ფოსტით, ფაქსის ან ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი წერილით) ამ ხელშეკრულებიდან გასვლის გადაწყვეტილების შესახებ. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თანდართული მოდელის გაყვანის ფორმა, რომელიც არ არის საჭირო.

(2) გაუქმების შედეგები

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sine eine andere Art der Liefersten alen, haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, a dem die Mitteilung über Ihren Widerruf კვდება Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Würkönen die Rückzahlung verbeigern, bis wir die wareer zurückerhalten არის თუ არა, რომ ის არის Nachweis erbracht, dass sie die Waren zurückgesandt haben, nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა დაგვიბრუნოთ საქონელი ჩვენთვის დაუყოვნებლივ და ნებისმიერ შემთხვევაში, არა უგვიანეს თოთხმეტი დღისა იმ თარიღიდან, რომელიც მოგაწოდებთ ამ ხელშეკრულების გაუქმების შესახებ. ბოლო ვადა შეხვდა, თუ თქვენ გაგზავნას საქონლის ადრე პერიოდში თოთხმეტი დღის განმავლობაში.

თქვენ მიიღებთ საქონლის დაბრუნების უშუალო ხარჯებს.

გაუქმების პოლიტიკის დასასრული

 (3) გატანის ფორმა

მოდელი გაყვანის ფორმა

(თუ გსურთ ხელშეკრულების გაუქმება, გთხოვთ, შეავსოთ ეს ფორმა და უკან.)

ზე:


GMP - GlobalMotoParts
Paul Reimann & Niklas Priddat GbR 
გლეუერ ჩაუსი 19

საქონელი, რომელიც იღებს კარიბჭეს C
14959 ტრებინი (OT Glau)

ელ.ფოსტა: support@globalmotoparts.com 

მე / ჩვენ (*) აქედან გამომდინარე, გააუქმოს ჩემ მიერ დადებული ხელშეკრულება (*) შემდეგი საქონლის (*) შესყიდვისათვის: *

_____________________________________________________

უბრძანა (*) / მიღებული (*)

__________________

სამომხმარებლო (ებ) ის დასახელება

_____________________________________________________

სამომხმარებლო (ებ) ის მისამართი

_____________________________________________________

სამომხმარებლო (ებ) ის ხელმოწერა (მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეცნობება ქაღალდზე)

__________________

თარიღი

__________________

(*) წაშლა შესაბამისი.

  

§ 7 გარანტია

(1) ვრცელდება საგარანტიო დებულება. თქვენ მიიღებთ 1 წლიან ნორმატიულ გარანტიას გამოყენებულ ნაწილებზე. თქვენ მიიღებთ 2 წლიან იურიდიულ გარანტიას ახალი სათადარიგო ნაწილებისთვის.

(2) მეორადი სატრანსპორტო საშუალებების გარანტიას ასაღებს მხოლოდ სპეციალისტის სახელოსნო, თუ სწორად დაყენებულია. 

(3) ავტომობილების სათადარიგო ნაწილების ნორმალური ცვეთისა და გარღვევის გარანტია არ შეიძლება, რადგან მათი გაუარესება ხდება ბუნების ხასიათის მიხედვით.

 

Contract 8 საკონტრაქტო ენა

როგორც საკონტრაქტო ენა, გერმანული იქნება ექსკლუზიურად.